پروفایل من

مجنون حسینی

گرافیک و خوشنویسی مذهبی

  • تهران
  • http://karbobalaee.ir
  • karbobalaee@gmail.com
آرشیو
وای بحال ما که روزی، غافل از کرببلا شیم ... یه دقیقه از آقامون، ما جدا شیم بی خدا شیم
karbobalaee(DOT)ir

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 3 فروردین 1391
بازدید پروفایل: 2211