پروفایل من

امیرحسین رضایی

فعلا چیزی بلد نیستم...

  • 9189601778
  • مرکزی
  • بر طالعم نوشته شده عاشق الحسین...
آرشیو

در روضه های آل عبا قد کشیده ام

این خانواده را ز ازل برگزیده ام

همچون کبوتری که به دنبال دانه است

هرجا که روضه ای شده بر پا پریده ام

این جا گدا شدن به خدا اوج عزت است

 این را من از کلام سلیمان شنیده ام

من اهل روضه ام به دعاهای مادرم

گفته تو را برای همین پروریده ام

دست خودم نبوده که اینجا نشسته ام

 ممنون لطف بانوی قامت خمیده ام


آلبوم های من

عضویت در تاریخ 1 بهمن 1391
بازدید پروفایل: 3027