پروفایل من

1 1

گرافیک

  • متولد 16 آذر 1368
  • کردستان
  • tablo@gmail.com
آرشیو

هفت مورد که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند* ثـــروت بدون زحمت* لــــذت بدون وجدان* دانــش بدون شخصیت* تجــارت بدون اخلاق* علــــم بدون انسانیت* عبـادت بدون ایثار* سیاست بدون شرافت


                                  « گـــــــاندی »

تصویری موجود نیست
عضویت در تاریخ 6 بهمن 1387
بازدید پروفایل: 6229