پروفایل من

کسری کیهانی

آرشیو


اگر چه بیهوده زیباست,شب...
برای چه زیباست,شب...!
برای که زیباست,شب...؟

نه خودم,من چه فکرم تنهاست......!!!!!
***-----------------------------***
kasra.key.300@gmail.com
k3y_hot@yahoo.comآلبوم های من

عضویت در تاریخ 28 دی 1390
بازدید پروفایل: 1738