پروفایل من

* مجید ریاضت *

نقاشی و عکاسی و کمی گرافیک و خوشنویسی

  • متولد 23 تیر 1355
  • گلپایگان
  • koocherey.mihanblog.com
  • mr_kelk@yahoo.com
آرشیو

ورود به فضای دوستانه نگارخانه صرفا برای تجربه اندوزی وکسب تجربه از دوستان است.


آلبوم های من

عضویت در تاریخ 8 آبان 1387
بازدید پروفایل: 6375