پروفایل من

من دچارانه

گرافیک ، انیمیشن ، موسیقی

  • متولد 20 بهمن 1369
  • docharane@gmail.com
آرشیو

کافیست چند بار چیزی را متولد کنی و بمیرانی

دیگر برایت عادی میشود

پدیده ی غریب تولد و مرگ

عادی تر از آن که فکرش را بکنی

بزرگتر و بزرگتر که میشوی

تازه میفهمی خدا چقددددر تجربه دارد

که خدا چقدر عادت کرده به رویش و ریزش

به ساختن و خراب کردن

به نوشتن و خط زدن

به سلام و خداحافظ

به ما

به من

بگذریم...


مینوسم تا مانند او

عادت کنم و

عادی زندگی کنم

دچارانه

همین و بس؛


(پنجشنبه 11 آبان سال 91 خورشیدی)


آلبوم های من

عضویت در تاریخ 24 فروردین 1393
بازدید پروفایل: 877