پروفایل من

محسن پورقاسم سوستانی

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (سر سوزن ذوقی ... )

  • متولد 31 تیر 1363
  • لاهیجان -تهران
  • pourqasem_m@yahoo.com
آرشیو
مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک  / دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم ...

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 16 بهمن 1390
بازدید پروفایل: 5026