پروفایل من

محسن پورقاسم

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

  • متولد 31 تیر 1363
  • pourqasem.m@yahoo.com
آرشیو

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک  / دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم ...

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 16 بهمن 1390
بازدید پروفایل: 5629