پروفایل من

زهرا رجبی

طراح گرافیک

  • rajabi.z1372@yahoo.com
آرشیو
شیشه ای میشکند ، و یکی می پرسد:                                       دل من سخت شکست...!
که چرا شیشه شکست؟ شاید این رفع بلاست...                          هیچ کس هیچ نگفت...
دیگری می پرسد:                                                                        غصه ام را نشنید!
شیشه ی پنجره را باد شکست؟                                                   از خودم می پرسم
                                                                                                   ارزش قلب من از شیشه ی یک پنجره هم کمتر بود...؟!

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 10 اسفند 1391
بازدید پروفایل: 1600