پروفایل من

مریم فرهادی

طراحی - مینیاتور

  • kooke_mahoor@yahoo.com
آرشیو
رهنوز همان کودک شیفته ی نقاشی ام.اگر ترافیک کاری امروز نبود هر روز نقاشی و نقاشی...صدای برخی آدمها را دوست دارم، مثل تصویرشان در ذهنم حک میشوند و خاطره می سازند.همه ی آثارم در حجم یک ترانه یا تصنیف سیاه و سپید شد .هر موسیقی که دلم بخواهدش گوش می سپارم...همه ی داستان زندگی من در حضور سلامت همسر و دختر نازنینم خلاصه میشود.من با ذوقی بی وصف در لطافتهای گوشه کنار قلبم غوطه ورم...با همه ی لحظه های مسرت بخشش روزگار میگذرانم...اما همچنان اسب سرکش زمان روی وحش خود را نمایان می سازد،گویی دیوار من کوتاه ترینست..اما من زمینم که در سکوتش استوارست....

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 26 شهریور 1391
بازدید پروفایل: 7115