گزارش اسپم
ارسال شده در تاریخ 20 خرداد 1390 | بازدید از اثر: 4143
  • نگارخانه آثار
تجلیگه خـود کـرد خـــدا دیــده مـا را .... در این دیده درآیید و ببینید خـدا را **
خـدا در دل ســودا زدگانست بجوئید .... مجویید زمیـن را و مپویید سمـا را **
بلا را بپرستیم و به رحمـت بگزینیم .... اگر دوسـت پسـندید، پسـندیم بلا را **
طبیــبان خداییم و بـه هـر درد دواییم .... به جایی که بود درد فرستیم دوا را **
ببندید در مـرگ و ز مـردن مگریزید .... که مـا بـاز نمودیم در دار شفـــا را **
حجاب رخ
خروج
نــام کاربری:
کلمــه عبور:
کلمه عبورم را فراموش کرده ام
خروج
گزارش