*بهـــرِ زنِ زیبـــای جذامــی*

از مجموعه:

کیمـیا منجـّمی

گزارش اسپم
ارسال شده در تاریخ 8 بهمن 1392 | بازدید از اثر: 2258
  • نگارخانه آثار
◥8 بهمــن ماه روزِ جهــانی کمک به جــذامیـــان◣

دادِ دلِ خـــود را به تمامـــی بدهیـــــم
در غصــّــه نویــــــدِ شـــادکامی بدهیــــم

سهــــراب شویــــم و گوشــــواری دیگـــــر
بهــــــرِ زنِ زیبـــــای جــذامــــی بدهیـــــم¹

¹: «زنِ زیبای جذامی را گوشواری دیگر خواهم بخشید...» |سهـــراب سپهــــری|

"سعید سلیمان‌پور ارومی"

پ.ن 1◄صدقـــه چنــان بــِـه، که غیــــر نبینـــد که تــو آن می‌دهی. اَقــَــلّـَـش آن بــود، که چــون ببینـــد در حالْ حسـَــدَش آیـــد. "مقــالات شمـــس"

پ.ن 2◄ ای اهل ایمان، صدقات خود را به سبب منّت و آزار تباه نسازید مانند آن که مال خود را از روی ریا (برای جلب توجه دیگران) انفاق کند و ایمان به خدا و روز قیامت ندارد؛ مـَـثـَـلِ این ریاکاران بدان ماند که دانه را (به جای آنکه در زمین قابلی افشانند) بر روی سنگ صاف غبار گرفته‌ای ریزند و تند بارانی غبار آن بشوید و آن سنگ را همان طور صاف و بی‌گیاه به جای گذارد، که نتوانند هیچ حاصلی از آن به دست آورند. و خداوند گروه کافران را راه (سعادت) ننماید."ســوره بقـــره آیۀ 264 ترجمه الهی قمشه ای"

پ.ن 3◄ خیراتــی اگـــر می‌دهیــم، به جای آن برسانیـــم. به دمِ دستی‌ترین ها ندهیم. وقت بگذاریم برای تقسیم‌ کردن‌ش. گیرنده مهــم است؛ برای تقسیم کردن‌ش، رفــع تکلیف نکنیـــم.

عکس: کیمیا منجّمی | 23 آبان 92_عاشورا | آسایشگاه/خانـۀ جذامیان |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
■ درست است که شرایط شان سخت است اما ناراحت نباشیم؛ خانه دیگر سیاه نیست!
خدا را شکر نسبت به گذشته خیلی بهتر است و کنترل شده است.
سعی کردم با رنگ، نور و یادداشت ضمیمه شده فضای خاکستری تفکرِ غالب جامعه نسبت به چنین فضایی را برطرف کنم.
بنده رفتــم و دیدم شان. . . چقــدر فاصله داشت با آنچه من / جامعه تصور می کنیم.
اصلا و ابدا هدف از نمایش چنین عکسی، برانگیختنِ حسّ ِ ترحم نیست. ترحــم نکنیـــــم.
دقــت کنیــم زیبـــا ببینیـــم و خوبی ها را کشف و پررنگ کنیم. بدی نیاز به دقت ندارد خودش، خودش را نمایان می کند.
■ امیدوارم نیاز به تکرار این یادداشت نباشد. نیتم برانگیختنِ حسّ ِ ترحم و زجر نبوده و امیدوارم چنین برداشت نشود.
آقای جوادی البته یادداشت م کلی ست و یادداشت شما بهانه ای بود : )
همگی سلامت باشیـــــد
خروج
نــام کاربری:
کلمــه عبور:
کلمه عبورم را فراموش کرده ام
خروج
گزارش