پروفایل من

فائزه هومن

میکروبیولوژی و عکاسی به صورت تفریحی

آرشیو

                  


خــداوندا
دست هایم خالی است و دلم غرق آرزو
با قدرت بیکرانت ، یا دست هایم را قوی کن
یا دلم را خالی از آرزو

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 10 مهر 1391
بازدید پروفایل: 1030