نگارخانه آثـار

[12]> آلبوم: ????? ??????

آناهیتا زنوزی

نگارگر
 • تابلوی شمسه - تذهیب

  از مجموعه: تذهیب

  تاریخ ارسال: 29 مهر 1396
  یادداشت هنرمند:
  در مرکز شمسه اژدها ( تشعیر ) نقاشی شده است .
  تکنیک : گواش و آبرنگ
 • تابلوی تذهیب و گل و مرغ

  از مجموعه: تذهیب

  تاریخ ارسال: 29 مهر 1396
  یادداشت هنرمند:
  تکنیک : گواش و آبرنگ
 • تذهیب و گل و هرغ

  از مجموعه: تذهیب

  تاریخ ارسال: 29 مهر 1396
  یادداشت هنرمند:
  نمایشگاه