پروفایل من

زهـرا محمودیـان اصفـهانی

عـکــــــــــــاســــــــــــی

  • اصفهان
  • اصفهان
  • lmahmoudiyan@yahoo.com
آرشیو

                    


سید مرتضی همیشه ب ما میگفت:

وقتی به خط می روید،دنبال این نباشید که سوژه ای رو پیدا کنید.. قلب و جان تون رو پاک نگه دارید به دور از شلوغی های دنیا تا سوژه شما رو پیدا کنه...قلب که آماده شد اشراق بهترین هنرمندی ها به قلب او میشه!


روایت ابراهیم حاتمی کیا از دوران همراهی با شهید آوینی 

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 12 اردیبهشت 1392
بازدید پروفایل: 12434