بیوگرافی و سوابق

لیلا علیمحمدی

طراحی وب
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
گرافیک ، طراحی کارشناسی بهمن   1387 بهمن   1387 تهران ایران
سوابق کاری
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
تبیان / سازمان تبلیغات اسلامی مدیر گرافیک اردیبهشت   1382 بهمن   1391 تهران ایران