پروفایل من

آرام رشیدی

عکاسی

  • متولد 28 بهمن 1370
  • من که سنگ نیستم مث آب جاری هستم ساکن نیستم
  • من که سنگ نیستم مث آب جاری هستم ساکن نیستم
  • http://www.pertuk.blogfa.com
  • rashidi_aram46@yahoo.com
آرشیو
عضویت در تاریخ 5 خرداد 1390
بازدید پروفایل: 2241