پروفایل من

لیلا صادق

شیشه گر (فیوزینگ گلس)

  • متولد 9 خرداد 1362
  • تبریز
آرشیو
درد من حصار بركه نیست.. درد من ماهیانی هستند كه حتی قكر خروج از بركه به ذهنشان خطور نكرده ست..
عضویت در تاریخ 15 خرداد 1389
بازدید پروفایل: 3149