پروفایل من

مهدیه سیدی

گرافیک و یه کوچولو عکاسی

  • متولد 20 خرداد 1365
  • یه جایی همین اطراف
آرشیوباران که بیاید / از دست چتر هم کاری برنمی آید / ما اتفاقی هستیم که افتاده ایم ...............


آلبوم های من

عضویت در تاریخ 16 مرداد 1389
بازدید پروفایل: 14659