پروفایل من

مریم قاریان

گرافیک

  • متولد 16 آبان 1363
  • تهران
  • تهران
  • m.ghariyan@chmail.ir
آرشیو
نبار باران........زمین جای قشنگی نیست . من از جنس زمینم خوب می دانم که دریا، جد تو در یک تبانی
ماهی بیچاره را در دام ماهیگیر میراند . حسن باران این است که زمینی ست، ولی آسمانی شده است و به امداد زمین می آید

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 19 مرداد 1391
بازدید پروفایل: 7226