پروفایل من

محمد علیجانی

برنامه نویسی

آرشیو
مپندار كه تنها كربلائیان را بدان بلا آزموده اند، وسعت صحرای كربلا به اندازه همه تاریخ است، ای دل تو چه می كنی؟ می مانی یا می روی؟ داد از آن اختیار كه ترا از حسین(ع) جدا كند. -سید مرتضی آوینی-
عضویت در تاریخ 4 خرداد 1389
بازدید پروفایل: 2154