پروفایل من

مائده رام هرند

طراح گرافیک

  • متولد 16 آبان 1373
  • اصفهان
  • maede_r27@yahoo.com
آرشیو

جاذبه ی سیب"آدم"رابه زمین زد وجاذبه ی زمین"سیب"را...

فرقی نمیکند،سیب یا آدم!

سرانجام دل دادن به هرجاذبه ای غیرازخدا،سقوط است...


آلبوم های من

عضویت در تاریخ 17 فروردین 1391
بازدید پروفایل: 7580