پروفایل من

مهرداد حنیفه

گرافیک -کارشناس طراحی پوسترونشانه-کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

  • متولد 30 شهریور 1367
  • زیر سایه خدا
  • mehrdad.hanifeeh@gmail.com
آرشیو

                               

میکل آنژ


«اگر هنر داری بیاور وگرنه هنرنمائی مکن که
رسوائی به‌بار خواهی آورد.»

 

 

توماس مان


«اینکه انسان بتواند چیزهائی را که سبب آزار
دیگران است در خود از بین ببرد هنر است.»

 

 

بالزاک


«تا در کسب دانش و هنر هم‌چشمی و رقابت
نورزید، بزرگ و باارزش نمی‌شوید.»

 

عضویت در تاریخ 8 تیر 1390
بازدید پروفایل: 2751