پروفایل من

مهدی لک

در حال آموختن و تجربه کردن.

  • متولد 24 شهریور 1359
  • تهران
  • info@mahdilak.com
  • http://mahdilak.com/
آرشیو
  متولد بیست و چهارم سنبله ی هزار و سیصد و مهدی . . .
  و کماکان در حال آموختن و تجربه کردن . . .
  و ملول از دیو و دد و در آرزوی انسانی در آینه . . .
  نمیدانم شما اهل کدام بهشت هستید اما من یقینا اهل آنجا نیستم، پس رحم کنید و صلاح از ما مجویید . . .

  فدای پیرهن چاک ماهرویان باد
  999 جامه ی تقوی و خرقه ی پرهیز
  یکی اش سهم من بود که فدا شد . . .
  24 خرداد 94
  یا علی مددآلبوم های من

عضویت در تاریخ 23 دی 1389
بازدید پروفایل: 115560