نگارخانه آثـار

[311]> آلبوم: B o o k C o v e r

مهدی لک

در حال آموختن و تجربه کردن.
 • محمد رسول الله صلی الله علیه و آله

  از مجموعه: طراحی جلد کتاب-نشریه

  تاریخ ارسال: 24 اردیبهشت 1390
  یادداشت هنرمند:
  بخشی از طرح جلد یک نشریه که به صورت ویژه نامه و به مناسبت هفته وحدت چاپ شد.
 • طرح جلد صحیفه سجادیه

  از مجموعه: هنرهای دیجیتال

  تاریخ ارسال: 23 اسفند 1389
  یادداشت هنرمند:
  طرح اولیه جلد صحیفه ی مبارکه ی سجادیه
 • جشنواره ی عکس " آن"

  از مجموعه: طراحی جلد کتاب-نشریه

  تاریخ ارسال: 1 فروردین 1392
  یادداشت هنرمند:
  نمیدانم چاپ شد یا خیر!