پروفایل من

مهدی جعفری

طراح گرافیک

  • متولد 16 خرداد 1366
  • تهران
  • http://darlebasesher.blog.ir/
  • http://mahdiyar.blog.ir/
  • mahdiyar.jafari@yahoo.com
آرشیو
        هزار جهد بکردم که سِرّ عشق بپوشم                            نبود بر سر آتش، میسرم که نجوشم
  به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم                             شمایل تو بدیدم، نه عقل ماند و نه هوشم
         حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد                             دگر نصیحت مردم، حکایت است به گوشم   
          مگر تو روی بپوشی و فتنه باز نشانی                             که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم
        من رمیده دل آن به، که در سماع نیایم                              که گر به پای درآیم، به در برند به دوشم
     بیا به صلح من امروز، در کنار من امشب                              که دیده خواب نکردست از انتظار تو دوشم
             مرا به هیچ بدادی و من هنوز برآنم                              که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم
  به زخم خورده حکایت کنم ز دست جراحت                              که تندرست ملامت کند چو من بخروشم
 مرا مگوی که سعدی طریق عشق رها کن                               سخن چه فایده گفتن چو پند می ننیوشم
                                                      براه بادیه رفتن به از نشستن باطل
                                                     و گر مراد نیابم، به قدر وسع بکوشم  

                                                                                                                                                                       والعاقبة للمتقین...

عضویت در تاریخ 22 اردیبهشت 1391
بازدید پروفایل: 22425