طرح جلد کتاب "اینجا ابدیت"

مهدی جعفری

گزارش اسپم
ارسال شده در تاریخ 30 اردیبهشت 1394 | بازدید از اثر: 1478
  • نگارخانه آثار
کانون اندیشه جوان - زمستان
1394کتاب حاضر در صدد است با مراجعه به منابع معتبر تاریخی، گذاری هر چند کوتاه به ابعاد معنوی و کرامات ائمه(ع) داشته باشد. بر همین اساس قطعاتی واقعی از زندگی برخی معصومین (ع) که حاوی مفاهیم عرفانی و معنوی یا ناظر به ولایت تکوینی و کرامات آن بزرگان است گزینش و پرداخت داستانی شده است. بشر صنعت­زده امروز به معنویت و عرفان اقبالی بیش از پیش یافته است، اما گسستن از وحی الهی سبب شده تا نتایج توّهمات بشری را که توأم با نوعی تخدیر و رکود است به نام عرفان معرفی کند. از اینرو معرفی ابعاد عرفان وحیانی آن­هم از زبان ائمه(ع) طراوت و تازگی خاصی دارد.
خروج
نــام کاربری:
کلمــه عبور:
کلمه عبورم را فراموش کرده ام
خروج
گزارش