پروفایل من

مــــه یا صاد

گرافیک

  • متولد 4 خرداد 1368
آرشیو
تنها بودنت را می خواستم! صدایی كه از آن سوی سیم با مهربانی بپرسد: - خوبی؟! - خوبم! با تو خوبم! میم.صاد/.

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 20 شهریور 1388
بازدید پروفایل: 1613