بیوگرافی و سوابق

مهشید کفایتی

بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی مهر   1387 خرداد   1387 ایران
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
ارتباط تصویری کارشناسی بهمن   1394 تاکنون   یزد ایران
سوابق کاری