نگارخانه آثـار

[23]> آلبوم: عکاسی

منصوره ملکی جهان

گرافیک
 • به زلالی آب

  از مجموعه: عکس های لحظه ای

  تاریخ ارسال: 16 اردیبهشت 1393
  یادداشت هنرمند:
  زلال باش...

  فرقی نمی کند که

  گودال کوچک آبی باشی...

  یا دریای بیکران...

  زلاال که باشی

  آسمان در تو پیداست
 • خورشید

  از مجموعه: معماری

  تاریخ ارسال: 2 اردیبهشت 1394
  یادداشت هنرمند:
 • .

  از مجموعه: عکس های لحظه ای

  تاریخ ارسال: 11 آذر 1394
  یادداشت هنرمند:
 • تو قو می بینی و من پیچش قو

  از مجموعه: عکس های لحظه ای

  تاریخ ارسال: 17 اردیبهشت 1393
  یادداشت هنرمند:
  اصفهان،باغ پرندگان