نگارخانه آثـار

[23]> آلبوم: تصویرسازی

منصوره ملکی جهان

گرافیک
 • من اگر باران بودم...

  از مجموعه: تصویرسازی

  تاریخ ارسال: 24 مرداد 1394
  یادداشت هنرمند:
 • عاشقانه ای پایدار

  از مجموعه: طراحی و نقاشی دیجیتال

  تاریخ ارسال: 17 اردیبهشت 1394
  یادداشت هنرمند:
 • آرامش

  از مجموعه: تصویرسازی

  تاریخ ارسال: 26 تیر 1394
  یادداشت هنرمند:
 • قدم نو رسیده مبارک

  از مجموعه: طراحی و نقاشی دیجیتال

  تاریخ ارسال: 27 آذر 1393
  یادداشت هنرمند:
 • انار:)

  از مجموعه: تصویرسازی

  تاریخ ارسال: 5 آبان 1394
  یادداشت هنرمند:
  انار فصل ندارد
  هر وقت تو بخندی
  می شکفد...
 • من اگر باران بودم...

  از مجموعه: تصویرسازی

  تاریخ ارسال: 25 مرداد 1394
  یادداشت هنرمند:
 • .....

  از مجموعه: تصویرسازی

  تاریخ ارسال: 3 خرداد 1394
  یادداشت هنرمند:
 • غوول خانم

  از مجموعه: طراحی و نقاشی دیجیتال

  تاریخ ارسال: 2 اردیبهشت 1394
  یادداشت هنرمند:
 • فسقلی

  از مجموعه: تصویرسازی

  تاریخ ارسال: 18 خرداد 1393
  یادداشت هنرمند:
  فلفل نبین چه ریزه...
 • بی حوصلگی

  از مجموعه: تصویرسازی

  تاریخ ارسال: 14 بهمن 1393
  یادداشت هنرمند:
  ((یه تمرین جدید))

  امروز نه چایم دارچین داشتن
  نه قهوه ام شکر
  نه اینکه نخواهم
  حوصله اش را نداشتم
  یعنی می دانی ...
  امروز نبودم
  نه!
  امروز اصلا نبودم
  من که خیلی وقت است
  نیستم...
  امروز آفتاب بود.. راحت بگویمت
  امروز تو باید می بودی
  همه ی روز ها به کنار
  تو امروز را عجیب به من
  و به چشم های منتطرم
  بـــدهــکــاری......
 • خانواده ی عینکی ها

  از مجموعه: تصویرسازی

  تاریخ ارسال: 20 اردیبهشت 1393
  یادداشت هنرمند:
 • خونه تکونی

  از مجموعه: تصویرسازی

  تاریخ ارسال: 26 آذر 1397
  یادداشت هنرمند:
  از کار های قدیمی

  نقاشی با تبلت:)
  برنامه ی painter
 • اسکراچ

  از مجموعه: تصویرسازی

  تاریخ ارسال: 20 اردیبهشت 1393
  یادداشت هنرمند:
  اولین اسکراچه هنرستانم
 • زال و رودابه

  از مجموعه: تصویرسازی

  تاریخ ارسال: 17 اردیبهشت 1393
  یادداشت هنرمند:
  سایز اثر:86/70
 • ماهی کوچولو

  از مجموعه: طراحی و نقاشی دیجیتال

  تاریخ ارسال: 26 آذر 1397
  یادداشت هنرمند:
  نقاشی با تبلت:)
  برنامه ی painter