نگارخانه آثـار

[26]> آلبوم: نشانه های استودیو سه نقطه

محمدرضا شمس الکتابی

گرافیک
 • موسسه یوگای شرق

  از مجموعه: طراحی نشانه و نشانه‌نوشته

  تاریخ ارسال: 16 آبان 1396
  یادداشت هنرمند:
  استودیو گرافیک سه نقطه
  www.3noghte.com
  t.me/studio3noghteh
  instagram.com/3dotstudio
 • گروه تولیدی ژیوار

  از مجموعه: طراحی نشانه و نشانه‌نوشته

  تاریخ ارسال: 16 آبان 1396
  یادداشت هنرمند:
  استودیو گرافیک سه نقطه
  www.3noghte.com
  t.me/studio3noghteh
  instagram.com/3dotstudio
 • تهویه مطبوع امرتات

  از مجموعه: طراحی نشانه و نشانه‌نوشته

  تاریخ ارسال: 16 آبان 1396
  یادداشت هنرمند:
  استودیو گرافیک سه نقطه
  www.3noghte.com
  t.me/studio3noghteh
  instagram.com/3dotstudio
 • لوگوتایپ فروشگاه اینترنتی سیپاس

  از مجموعه: طراحی نشانه و نشانه‌نوشته

  تاریخ ارسال: 16 آبان 1396
  یادداشت هنرمند:
  استودیو گرافیک سه نقطه
  www.3noghte.com
  t.me/studio3noghteh
  instagram.com/3dotstudio