پروفایل من

مریم فامیلی

گرافیک_نقاشی

آرشیو
گفتم: خدایا از همه دلگیرم گفت : حتی از من؟
گفتم: خدایا دلم را ربودند  گفت : پیش از من؟
گفتم: خدایا چقدر دوری  گفت : تو یا من؟
گفتم: خدایا تنها ترینم  گفت: پس من؟
گفتم: خدایا کمک خواستم  گفت: از غیر من؟
گفتم: خدایا دوستت دارم   گفت: بیش از من؟
گفتم: خدایا اینقدر نگو من گفت: من توام تو من...

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 29 آبان 1390
بازدید پروفایل: 5214