پروفایل من

مریم ارسطو (چ)

نقاشی ایرانی.سیاه قلم

  • pink_panther_pro@yahoo.com
آرشیو
"مادامی که انتقادی در کار نباشد، ستایشی ارزشمند نیز وجود نخواهد داشت."
پس خواهش میکنم در مورد کارام هم نظر بدید هم انتقاد کنید..چون دلم میخواد
پیشرفت کنم..ممنون
عضویت در تاریخ 17 آبان 1392
بازدید پروفایل: 6078