بیوگرافی و سوابق

مهسا توحیدی

گرافیک و طراحی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
گرافیک کاردانی مهر   1388 تاکنون   ایران
سوابق کاری