پروفایل من

مسعود شوکتی

GRAPHIC

  • RASHT
  • masoudshokati.blogfa.com
  • iran.artist@yahoo.com
آرشیو
"مرا با حقیقت بیازار. اما هرگز با دروغ ، آرامم نکن!"

جان شیفته _ رومن رولان

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 7 تیر 1392
بازدید پروفایل: 6186