پروفایل من

-- میثم --

متولد مرداد 1360

  • اصفهان
  • تهران
آرشیو
در جستجوی قلب زیبا باش نه صورتی زیبا زیرا هر آنچه زیباست، همیشه خوب نمی ماند اما آنچه خوبست، همیشه زیباست.
عضویت در تاریخ 3 آذر 1388
بازدید پروفایل: 4705