پروفایل من

مهران بناگذارحق

گرافیک

  • متولد 26 شهریور 1367
  • مشهد - تبریز
  • m_bgh26@yahoo.com
آرشیو

حرف هایی هست برای نگفتن و ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرف هایی است که برای نگفتن دارد.
عضویت در تاریخ 1 آبان 1388
بازدید پروفایل: 3619