پروفایل من

مهدی قربانزاده

گرافیک_معماری داخلی_موسیقی

  • متولد 18 اسفند 1362
  • www.tearm-avaliha.ir
  • mehdi_qorbanzadeh@yahoo.com
آرشیو

                                             نبــــــــــاید شیشه را با ســنگ بازی داد !  

                                              نبــــــــــاید مـست را در حال ِ مــستی ...  

                                               دست ِ قاضـــــــــــــــــــــــــــــی داد !  

                                               نبـــــــــــــــاید بـــــــــــی تفــــــاوت !  

                                               چتر مـــــــــــــــــــاتـــــــــــــــم را ...  

                                                به دســــت ِ خیــس بـــــــــــاران داد !  

                                                 کبوترها که جــز پرواز ، آزادی نمی خواهند !  

                                                 نباید در حصــــــــــــــــار میـــــــــــــله ها  

                                                 با دانه ی گندم ... به او تعلیم ماندن داد  

                                                                                                       
آلبوم های من

عضویت در تاریخ 18 فروردین 1391
بازدید پروفایل: 8435