پروفایل من

هیأت الشهدی شاهرود

  • شاهرود
  • heyatshohada82@yahoo.com
آرشیو
کاروان تاریخ روان است و یاران عاشورایی سیدالشهدا (علیه السلام ) یکایک از صلب پدران و رحم مادرانشان پای به سیاره زمین
می گذارند و در زیر خیمه های پشمینه و یا درخانه های کاهگلی بزرگ می شوند و خود را به صحرای کربلا می رسانند.
سیدشهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی
عضویت در تاریخ 29 فروردین 1391
بازدید پروفایل: 2954