پروفایل من

حسین عباس زاده

هنرهای تجسمی / کارشناس ارشد کارگردانی نمایش

  • خراسان جنوبی
  • بیرجند
  • www.mehrabbirjand.blogfa.com
  • abbaszadehhossein@yahoo.com
آرشیو
نقاشی تعبیر است نه تقلید ؛ یک تابلو وقتی اهمیت دارد که شناخت ما را افزایش می دهد ، تاحدی دنیای درون ما را روشن و غنی سازد و نه اینکه ظاهر دنیای اطراف ما را منعکس سازد.

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 19 آذر 1390
بازدید پروفایل: 12431