پروفایل من

مهران رودکی

گرافیک

  • متولد 22 شهریور 1355
  • 09176753670
  • فارس
  • شیراز
  • www.graphicmagazin.blogfa.com
  • rn99674@yahoo.com
آرشیو
زندکی یک مفهوم است....
فکر زنجیر کنی یا پرواز در همان خواهی ماند

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 15 شهریور 1388
بازدید پروفایل: 5679