پروفایل من

سید مهرداد شریفی

خوشنویسی - گرافیک - عکس

آرشیو
مرگ را دانم ، ولی تا كوی دوست ، راهی اگر نزدیك تر دانی بگو ...
عضویت در تاریخ 27 آذر 1388
بازدید پروفایل: 1959