پروفایل من

مهرنوش اعتمادی خواه

گرافیک،تصویرسازی،عکاسی

آرشیو
...
همه می پرسند:
چیست در زمزمه ی مبهم آب؟
چیست در همهمه ی دلکش برگ؟
چیست در بازی آن ابر سپید،
روی این آبی آرام بلند،
که تو را می برد این گونه به ژرفای خیال؟
...

فریدون مشیری


آلبوم های من

عضویت در تاریخ 12 مهر 1394
بازدید پروفایل: 2250