پروفایل من

محمد صابــر شقاقی

جامه هنر بر تن ما بسی بلند است...

  • کاشــان
آرشیو


امیرالمومنین(علیه السلام) می فرمایند :
سکو تــــــــــــــ ،بوستان اندیشه است...
غررالحکم


آلبوم های من

عضویت در تاریخ 24 اردیبهشت 1390
بازدید پروفایل: 12546