پروفایل من

محمد معراجی

گرافیک

  • تهران
  • meraji.id.ir
  • m_merraji@yahoo.com
آرشیو

می پسـندم پاییـز را
که معافـم می کنـد
از پنـهان کردن
دردی که در صـدایم می پیچـد ُ
اشکی که در نگاهـم می چرخـد
آخر همه مـی داننـد
سـرما خورده ام . . . !

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 22 مهر 1386
بازدید پروفایل: 2992