پروفایل من

مرسده یوسفی

گرافیک...شاید

  • تهران
آرشیو


بیش از اینها ، آری 
بیش از اینها می توان خاموش ماند

می توان ساعات طولانی 
با نگاهی چون نگاه مردگان ثابت
 
خیره شد در دود یک سیگار

خیره شد در شکل یک فنجان
در گلی بیرنگ بر قالی 
در خطی موهوم بر دیوار
فروغ فرخزاد
عضویت در تاریخ 6 اسفند 1391
بازدید پروفایل: 2932