پروفایل من

امیر حسین باسره

طراحی گرافیک / عکاسی ...

آرشیو
فرق است میان دوست داشتن و داشتن دوست ... دوست داشتن امری لحظه ایست اما داشتن دوست استمرار لحضه های دوست داشتن است ...
عضویت در تاریخ 12 اسفند 1387
بازدید پروفایل: 1125