حلقه های اجتماعی

محمد اسمعیلی

طراح گرافیک و وبسایت ، http://m-esmaili.com
حسین عباس زاده
هنرهای تجسمی / کارشناس ارشد کارگردانی نمایش
ماندانا نیک سلیمانی
تصویر سازی، گرافیک، انیمیشن دو و سه بعدی
محمد یاقوتی
گرافیک مطبوعات