پروفایل من

مهدی شعبانی

| هنـــــــرجـــــــــــو |

  • مازندران | بهشهر [کانون آگهی و تبلیغات دیدسوم ]
  • Yahoo Id : Meti.Shabani | E-mail : Shabani.Meti@gmail.com
  • http://www.facebook.com/DideSevom
آرشیو

من ایستاده ام
در کنار یک قاب سفید
خورشید که نباشد سفید هم سیاه میشود ...
من در فیسبوک:
http://www.facebook.com/shabani.meti

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 13 تیر 1388
بازدید پروفایل: 19727