بیوگرافی و سوابق

*محمد *

هیچی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
علوم ارتباطات کارشناسی ارشد شهریور   1388 شهریور   1388 ایران
سوابق کاری